fbpx

ด้วยเหตุนี้

ด้วยเหตุนี้

ทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม การลดทอนคดีด้วยการยอมความหรือล้มคดีเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประกอบด้วยขั้นตอนการแจ้งความ/การติดต่อในเบื้องต้น ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ขั้นตอนก่อนพิจารณาคดีและขั้นตอนพิจารณาคดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อ: มณฑิรา นาควิเชียร

แต่ผู้หญิงทำอะไรมากมาย หลายสิ่งหลายอย่างกระทำไปโดยปราศจากแรงกระตุ้นอันนี้ และในความเป็นจริง สิ่งที่คุณเรียกว่าเป็นความหยิ่งยะโสถือตัวของผู้หญิง มันเป็นเพียงความจำเป็นที่เธอจะทำให้ผู้ชนะพึงพอใจเท่านั้น(what you would possibly name girls’s vainness is simply the need to please the victors). และการกล่าวว่า ผู้หญิงขาดความสนใจในความจริง สิ่งที่พวกเราควรจะกล่าวเกี่ยวกับความสนใจในความจริงของผู้ชายในยุคหนึ่งก็คือ รัฐบาลของประเทศตะวันตกทั้งหลาย, ที่ประกอบด้วยผู้ชาย, ต่างใช้จ่ายเงินทองของพวกเขาไปกับการสร้างระเบิดปรมาณู แทนที่จะให้ความเอาใจใส่ต่อการคุกคามผู้หญิง แทนที่จะหลีกเลี่ยงหายนะและภัยพิบัติซึ่งคุกคามโลกทั้งมวล ? (Fromm 1975, pp. 59 and ninety four) อย่างไรก็ตาม clipnungx วิดีโอ ฟรอม์มได้สรุปการสัมภาษณ์โดยวิพากษ์ขบวนการเคลื่อนไหวสตรีนิยมที่แพร่หลายอยู่ทั่วไป ในฐานะที่เป็นการปฏิรูปชนิดหนึ่งที่ไม่รุนแรงจนเกินไปนัก ซึ่งผู้ชายจะมีส่วนร่วมปันในอำนาจ และคุณค่าแบบปิตาธิปไตยจะไม่ถูกล้มล้างทิ้งไป แต่ค่อนข้างจะมี”จุดมุ่งหมายในการปฏิวัติที่ผู้หญิงจะปลดปล่อยตัวเองให้มีอิสรภาพในความเป็นมนุษย์”. การจำแนกขบวนการเสรีภาพของผู้หญิงโดยปีกของการปฏิรูป เป็นไปได้ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยุติธรรมหรือถูกต้องนัก แม้ว่าข้อคิดเห็นคำวิจารณ์ของฟรอม์มจะเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่รู้จักกันว่า”liberal feminism”(สตรีนิยมเสรี)มีอัตลักษณ์ขึ้นมา จนกระทั่งการถึงแก่กรรมของเขาในปี ค.ศ.1980 ฟรอม์มยังคงฉายให้เห็นมุมมองที่เต็มไปด้วยความหวังในเสรีภาพของมนุษย์ และได้ให้การสนับสนุนความรักในชีวิต ขณะเดียวกันก็โจมตีแนวคิดแบบปิตาธิปไตย การล่วงละเมิด และการทำลาย

Gender=เพศสภาพSex=เพศasexual=ไร้เพศ Or ไม่มีอารมณ์ทางเพศ Is Dependent Upon Context Impartial Gender=เพศสภาพเป็นกลาง

ไม่เจอคำค้นที่ต้องการ หน้าแรก อาการกระสันสัตว์

ข้าพเจ้าใคร่จะสรุปด้วยข้อสังเกตชุดหนึ่งเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่า ทำไมข้าพเจ้าจึงคิดว่า การสังเคราะห์ระหว่างทฤษฎีวิพากษ์กับสตรีนิยมจึงมีความเป็นไปได้และเป็นเรื่องที่น่ายินดี. โดยเริ่มต้น, หลักวิภาษวิธีของทฤษฎีวิพากษ์เรื่องของ”การครอบงำ” และ “เสรีภาพ” ได้ให้กรอบความคิดอันหนึ่งสำหรับทฤษฎีสังคมของสตรีนิยม แม้ว่าการวิจารณ์เกี่ยวกับการครอบงำได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยทฤษฎีวิพากษ์แนวคลาสสิค ซึ่งเรียกร้องส่วนเสริมต่างๆของการวิจารณ์แนวสตรีนิยมซึ่งมีต่อปิตาธิปไตยและมุมมองต่างๆในเรื่องเสรีภาพของผู้หญิง [ข้าพเจ้าทราบว่า มันมีการสังเคราะห์กันระหว่าง”ทฤษฎีวิพากษ์”และ”สตรีนิยม”เข้าด้วยกันในเยอรมันนีและในที่อื่นๆของยุโรป, แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสนทนาถึงในที่นี้ เป็นเพียงความพยายามที่จะสังเคราะห์เรื่องเหล่านี้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งเป็นที่ที่ข้าพเจ้ามีความคุ้นเคย] Seyla Benhabib และ Drusilla Cornell ได้เรียบเรียงหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Feminism as Critique ซึ่งเป็นการรวมตัวระหว่างมุมมองของ”สตรีนิยม”และ”ทฤษฎีวิพากษ์”เข้าด้วยกัน. งานเขียนต่างๆที่รวบรวมมาจากนักเขียนหลายคนในหนังสือเล่มนี้ ได้พัฒนาประเด็นต่างๆของสตรีนิยมในบริบทของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ Benhabib ได้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาจริยธรรมและทฤษฎีสังคมขึ้นมาภายในกรอบโครงเกี่ยวกับทฤษฎีวิพากษ์สังคม ที่ยินยอมให้นักสตรีนิยมมีส่วนเกี่ยวข้อง ในหนังสือของเธอ Unruly Discourses , Nancy Fraser ได้เสนอบทวิพากษ์ระบบคิดสตรีนิยมของ Foucault, Lyotard, Habermas, Rorty, และ Derrida จากจุดยืนของการพัฒนาทฤษฎีสังคมแนวสตรีนิยมอันหนึ่ง.

เลือกซื้อและเรียนรู้

((ไฟล์ SVG, 786 × 315 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 10 กิโลไบต์)) รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่ คอมมอนส์ รายละเอียดด้านล่าง เป็นข้อความที่แสดงผลจาก ไฟล์ต้นฉบับในคอมมอนส์คอมมอนส์เป็นเว็บไซต์ในโครงการสำหรับเก็บรวบรวมสื่อเสรี ที่ คุณสามารถช่วยได้ ซอร์สโค้ดของ SVG นี้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว . ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์นี้สร้างโดยใช้Adobe Illustrator วันที่11 พฤศจิกายน พ.ศ. การอนุญาตใช้สิทธิ 1978 (พ.ศ. 2521) เป็นต้นมา ซึ่งมีลิขสิทธิ์และไม่เป็นสาธารณสมบัติ (ดูรายละเอียดที่ ระเบียบแห่งสำนักงานลิขสิทธิ์ บทย่อที่ 2 ข้อ 206.02 )

มายาคติ: การข่มขืนและความรุนแรงทางเพศเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กหญิงที่ “มีความประพฤติดี” หรือ “บริสุทธิ์” มายาคติ: ผู้หญิงบางคนสมควรถูกข่มขืนและถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ เป็นความผิดของพวกผู้หญิงเอง ข้อค้นพบ: บ่อยครั้งผู้หญิงต้องทนทุกข์กับการถูกกล่าวหาว่าเป็นเหตุของความรุนแรงทางเพศเนื่องจากเหตุที่ว่าพวกเธอถูกมองเป็น “ผู้ขายบริการทางเพศ” ด้วยการแต่งกายยั่วยวน ออกไปข้างนอกกับผู้ชายในเวลาค่ำมืดหรืออยู่ตามลำพังบนรถโดยสารในเวลากลางคืน ปัจจัยทางกฎหมายและปัจจัยเชิงสถาบันที่ส่งอิทธิพลต่อการลดทอนจำนวนคดี:

คุณสมบัติและการนำกลับมาใช้ใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top